Our Alumni Groups

Alumni Network   Our Alumni Groups  

Local Alumni Groups

Contact: Mr Andrew K Y Chiu 6543 3320

Email: info@aassc-ouhk.org

Contact: Mr Wong Kwan Chung 688 6064

Email: aaouhk@yahoo.com.hk

Website: https://sites.google.com/site/aaouhk/
Facebook: http://www.facebook.com/aaouhk

Contact: Mr Chan Shui Po 9198 7923

Email: tasouhk@yahoo.com.hk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/123625560983939/

Contact: Mr Solomon Ngan 9333 9108

Website: http://www.ouprclaws.com/

Contact: Mr Ko (WhatsApp: 5961 4710)

Email: cmnaouhk@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/2250785381599994/

Contact: Mr Thomas Lam 9421 7837

                  Mr Tim Cheung 6019 3747

Email: thomas94217837@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/528456760617790/

Contact: Ms Linda Yip 9315 6529

Email: ouhkmbaa2020@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/OUHKMBAA/

Contact: Ms Hemio Lam 2768 6888 / 5281 0456

Email: ouhkna@gmail.com

Website: https://sites.google.com/site/ouhkna/

Facebook: https://www.facebook.com/OUHKNA

Contact: Ms Annie Wong

Email: ouhk.pthaa@gmail.com

Website: http://www.ouhkpthaa.org/

Contact: Mr Lam Pak Hang 9761 8415

Email: raa.ouhk@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/OUHKRAA

Mainland Alumni Groups

Contact: Mr Li Xiongwei 86-13602787142

Email: zhonggaojs@168.com

Contact: Mr Bao Yi 86-13361287957
                  Mr Zhang Shuguang 86-13953278863
                  Mr Ji Lianchang 86-13515329899

Email: baoyi@hisense.com

Contact: Ms Li Lingling

Email: 15858195726@139.com